AKTÉŘI & INSTITUCE \\\

Za stavební rozvoj v zázemí měst jsou zodpovědní lidé. Těch, kteří mohou nějakým způsobem ovlivňovat o správném nebo chybném nakládání s krajinou, životním prostředím i charakteru venkovské krajiny, je překvapivě mnoho. Zájmy těchto aktérů jsou často protichůdné. Řada činností je regulována zákonnými postupy, které je nutno respektovat. Vedle nich existují i obecnější společenská a morální pravidla, která by měl dodržovat každý z nás, tolerance k odlišnému životnímu stylu na jedné straně a úcta k historii, přírodě a krajině na straně druhé. Na tomto místě se snažíme ukázat příklady možností chování různých aktérů a důsledky tohoto jednání v zázemí českých měst.

Tato sekce může sloužit i pro prezentaci náhledů na podobné problémy a témata z různých perspektiv. Uvítáme zde komentáře ze strany všech uživatelů suburbánního prostředí i dalších aktérů, kteří suburbánní rozvoj ovlivňují. Názory můžete posílat na adresu: suburbanizace@centrum.cz

STAROSTA
OBČAN
STAVEBNÍCI A NOVÍ RESIDENTI
DEVELOPER
ARCHITEKT A PLÁNOVAČ
ÚŘEDNÍK STÁTNÍ SPRÁVY
ZÁKONODÁRCE

Řadu okolností suburbánního rozvoje obcí nelze ovlivnit pouze na lokální úrovni a je určena legislativou. Zkušenosti se špatně nastavenými právními normami a příspěvky, které se vztahují k možnostem ministerstev, krajů nebo zákonodárců budeme diskutovat v této sekci. Mezi zajímavá témata můžeme zařadit například financování obcí nebo hlášení k trvalému pobytu. Zásadní vliv na rozvoj obcí mají rovněž různé dotační programy a iniciativy.

Pokud se zabýváte těmito tématy a chcete s námi na výzkumu spolupracovat, kontaktujte nás e-mailem (suburbanizace@centrum.cz). Rádi zveřejníme Vaše názory, rady nebo kritické připomínky, které mohou zlepšit kvalitu těchto stránek a přispět k lepšímu poznání a omezení negativních následků procesu suburbanizace.

UČITEL
VÝZKUMNÍK