PUBLIKACE \\\ Populární

Na tomto místě jsou shromážděny publikace s tematikou suburbanizace. Většina prací je k dispozici v Geografické knihovně Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Některé publikace najdete ke stažení přímo na našem webu. Přehled je postupně doplňován anotacemi a recenzemi stěžejních publikací.

 

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ
(Jana Temelová, Martin Ouředníček)

Suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěhování městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich zázemí. Tímto procesem vzniká v poslední době na kontaktu města a venkova několik typů suburbánní zástavby....
V upravené podobě je tento článek publikován v internetovém časopise Stavební fórum. TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Suburbanizace: nikoli nutně negativní jev. Stavební fórum [online].

Celý článek zde

Stavební forum

Bližší informace zde

Životní prostředí - prostředí pro život? (Česká republika 2007)

V nedávné době vydala Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) brožuru zaměřenou na pět oblastí, které negativně ovlivňují současný stav životního prostředí. V textu kapitoly, na které spolupracovali členové našeho týmu, naleznete základní informace o tom, co se skrývá pod pojmem suburbanizace, jaké jsou její hybné síly a jak suburbánní rozvoj ovliňuje prostředí v zázemí měst. V závěru jsou stručně diskutovány způsoby jak některým negativním dopadům suburbanizace předcházet.