AKTÉŘI & INSTITUCE \\\

Za stavební rozvoj v zázemí měst jsou zodpovědní lidé. Těch, kteří mohou nějakým způsobem ovlivňovat o správném nebo chybném nakládání s krajinou, životním prostředím i charakteru venkovské krajiny, je překvapivě mnoho. Zájmy těchto aktérů jsou často protichůdné. Řada činností je regulována zákonnými postupy, které je nutno respektovat. Vedle nich existují i obecnější společenská a morální pravidla, která by měl dodržovat každý z nás, tolerance k odlišnému životnímu stylu na jedné straně a úcta k historii, přírodě a krajině na straně druhé. Na tomto místě se snažíme ukázat příklady možností chování různých aktérů a důsledky tohoto jednání v zázemí českých měst.

Tato sekce může sloužit i pro prezentaci náhledů na podobné problémy a témata z různých perspektiv. Uvítáme zde komentáře ze strany všech uživatelů suburbánního prostředí i dalších aktérů, kteří suburbánní rozvoj ovlivňují. Názory můžete posílat na adresu: suburbanizace@centrum.cz

STAROSTA
OBČAN
STAVEBNÍCI A NOVÍ RESIDENTI
DEVELOPER
ARCHITEKT A PLÁNOVAČ
ÚŘEDNÍK STÁTNÍ SPRÁVY

Pracovníci stavebních úřadů a ostatních orgánů státní správy mají pravomoc umožňující dohled nad správným nakládáním s krajinou. Tato pravomoc je uplatňována v různých správních územích velmi odlišně. Úředníci zejména v exponovaných oblastech kolem velkých českých měst jsou vystaveni tlaku developerských firem i individuálních stavebníků. Dobrá, ale i špatná práce úředníků je vidět ve výsledné podobě nových domů, jejich architektuře, zasazení do krajiny. Zkušenostem s prací státní správy ve vztahu k suburbanizaci je věnována tato část webu.

Zároveň nabízíme možnost spolupráce všem praktikům státní správy, kteří se s námi chtějí podělit o negativní i pozitivní příklady z jejich práce. Pokud s námi chcete spolupracovat, kontaktujte nás e-mailem (suburbanizace@centrum.cz). Rádi zveřejníme Vaše názory, rady nebo kritické připomínky, které mohou zlepšit kvalitu těchto stránek a přispět k lepšímu poznání a omezení negativních následků procesu suburbanizace.

ZÁKONODÁRCE
UČITEL
VÝZKUMNÍK