KONTAKT \\\

 

 Redakce  

Mgr. Nina Dvořáková
 Výkonná redaktorka
 kontakt: nina.dvorakova@natur.cuni.cz

Bc. Karolína Lafatová
 Technická redaktorka
 kontakt: lafatovk@natur.cuni.cz

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
 Námět a koncepce webu

RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
 Námět a koncepce webu
 Výkonný redaktor (2006-2011)

Kontaktní adresa:

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Urbánní a regionální laboratoř
Albertov 6, Praha 2 - Nové Město

telefon: +420 221 951 970
e-mail: suburbanizace@centrum.cz

Portálu bylo přiděleno ISSN 1803-8239.