KDO JSME \\\

 

 ŘEŠITELSKÝ TÝM  

Řešitelský tým projektu je složen z akademických pracovníků Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.    Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

  • Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
  • Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
  • RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.