AKTÉŘI & INSTITUCE \\\

Za stavební rozvoj v zázemí měst jsou zodpovědní lidé. Těch, kteří mohou nějakým způsobem ovlivňovat o správném nebo chybném nakládání s krajinou, životním prostředím i charakteru venkovské krajiny, je překvapivě mnoho. Zájmy těchto aktérů jsou často protichůdné. Řada činností je regulována zákonnými postupy, které je nutno respektovat. Vedle nich existují i obecnější společenská a morální pravidla, která by měl dodržovat každý z nás, tolerance k odlišnému životnímu stylu na jedné straně a úcta k historii, přírodě a krajině na straně druhé. Na tomto místě se snažíme ukázat příklady možností chování různých aktérů a důsledky tohoto jednání v zázemí českých měst.

Tato sekce může sloužit i pro prezentaci náhledů na podobné problémy a témata z různých perspektiv. Uvítáme zde komentáře ze strany všech uživatelů suburbánního prostředí i dalších aktérů, kteří suburbánní rozvoj ovlivňují. Názory můžete posílat na adresu: suburbanizace@centrum.cz

STAROSTA
OBČAN
STAVEBNÍCI A NOVÍ RESIDENTI
DEVELOPER
ARCHITEKT A PLÁNOVAČ
ÚŘEDNÍK STÁTNÍ SPRÁVY
ZÁKONODÁRCE
UČITEL
VÝZKUMNÍK

Výzkum v oblasti suburbanizace pomáhá poznat specifické podmínky v zázemí českých měst a vědecké výsledky umožňují vytváření lepších nástrojů a politik při řízení suburbánního rozvoje. Na stránkách www.suburbanizace.cz postupně shromažďujeme publikace věnující se české suburbanizaci a zpracováváme anotace a rešerše stěžejních zahraničních publikací. Jsou zde zpřístupněny hlavní výsledky výzkumného týmu URRlab a studentů vysokých škol. Pokud se zabýváte problematikou rozvoje měst, urbanizací a suburbanizací nebo zkoumáte aspekty fyzického nebo sociálního prostředí, budeme s Vámi rádi diskutovat o tématech spojených s českou suburbanizací.

V případě, že chcete s námi na výzkumu spolupracovat, kontaktujte nás e-mailem (suburbanizace@centrum.cz). Rádi zveřejníme Vaše názory, rady nebo kritické připomínky, které mohou zlepšit kvalitu těchto stránek a přispět k lepšímu poznání a omezení negativních následků procesu suburbanizace.