AKTÉŘI & INSTITUCE \\\

Za stavební rozvoj v zázemí měst jsou zodpovědní lidé. Těch, kteří mohou nějakým způsobem ovlivňovat o správném nebo chybném nakládání s krajinou, životním prostředím i charakteru venkovské krajiny, je překvapivě mnoho. Zájmy těchto aktérů jsou často protichůdné. Řada činností je regulována zákonnými postupy, které je nutno respektovat. Vedle nich existují i obecnější společenská a morální pravidla, která by měl dodržovat každý z nás, tolerance k odlišnému životnímu stylu na jedné straně a úcta k historii, přírodě a krajině na straně druhé. Na tomto místě se snažíme ukázat příklady možností chování různých aktérů a důsledky tohoto jednání v zázemí českých měst.

Tato sekce může sloužit i pro prezentaci náhledů na podobné problémy a témata z různých perspektiv. Uvítáme zde komentáře ze strany všech uživatelů suburbánního prostředí i dalších aktérů, kteří suburbánní rozvoj ovlivňují. Názory můžete posílat na adresu: suburbanizace@centrum.cz

STAROSTA

Starosta obce a zastupitelé představují klíčové osoby ovlivňující rozvoj obcí. Nástrojem, který jim umožňuje rozvoj regulovat, je územní plán. Některé problémy, se kterými se starostové obcí v zázemí českých měst potýkají, jsou shrnuty v následujícím obrázku.

Zejména pro starosty je určena publikace Suburbanizace.cz, která je v elektronické verzi dostupná zde a kterou Vám můžeme na požádání zaslat.

Rádi bychom získali kontakty na zastupitele, kteří chtějí debatovat o problematice suburbanizace, satelitních městeček a rozvoji obcí v zázemí měst obecně. Pokud chcete s námi na výzkumu spolupracovat, kontaktujte nás e-mailem: suburbanizace@centrum.cz.

OBČAN
STAVEBNÍCI A NOVÍ RESIDENTI
DEVELOPER
ARCHITEKT A PLÁNOVAČ
ÚŘEDNÍK STÁTNÍ SPRÁVY
ZÁKONODÁRCE
UČITEL
VÝZKUMNÍK