[ NACE PŘÍSPĚVKY A PREZENTACE ]

\\\ KONFERENCE v roce 2016

 

KŘI®OVATKY ARCHITEKTURY: KULTURNÍ KRAJINA_PROMĚNY_TVORBA_OCHRANA | přidáno dne 30.5.2016

2. 6. 2016, 8.30-16.00 hod. Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
Více informací ZDE

 


SEMINÁŘ: OTTA - VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDE®E V ARCHITEKTUŘE | přidáno dne 30.5.2016

26.5.2016 od 14.00 hodin Česká komora architektů. Josefská 34/6, Praha 1
Více informací ZDE

 


\\\ KONFERENCE v roce 2015

 


Bydlení v ľivotaschopných městech | přidáno dne 6.11.2015

Pořádá MMR ČR a Organizace spojených národů.

16. - 18. 3. 2016 Praha
Více na http://www.europeanhabitat.com/

 


Diskutujte o Strategickém plánu! | přidáno dne 6.11.2015

Institut plánování a rozvoje (IPR) zve čtenáře Městské knihovny v Praze a vąechny Praľany k diskuzi o návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy. Registrace nutná.

10. listopadu 2015 od 17:30 do 20:00 hodin pobočka Městské knihovny v Praze Dům čtení

19. listopadu 2015 - od 17:30 do 20:00 hodin Národní technická knihovna (Ballingův sál sál a přilehlá chodba), Praha 6

26. listopadu 2015 - od 17:30 do 20:00 hodin pobočka Městské knihovny v Praze Smíchov
Více informací ZDE

 


Jak se dělá mapa? | přidáno dne 6.11.2015

11. 11. 2015 od 17:00 Sál architektů, Staroměstské náměstí, Praha
Více informací ZDE

 


Město, občané a developeři: Bermudský trojúhelník? | přidáno dne 6.11.2015

Veřejná debata se zaměří na spolupráci mezi zástupci skupin zapojených do městského plánování - samosprávami, občany a místními skupinami a developery.

12. 11. 2015 od 18:30 La Fabrika, Praha
Více informací ZDE

 


Dny geografie 2015 | přidáno dne 6.11.2015

Cyklus přednáąek a výstav s geografickou tématikou.

23. - 27. 11. 2015 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, Praha
Více na webu fakulty

 


Město pod pokličkou 2015 - Veřejný prostor v plánování / veřejný prostor v proměně | přidáno dne 6.11.2015

Akce je určena zástupcům veřejné správy, kteří mají v kompetenci plánování a realizaci veřejných prostranství, dále vąem architektům, urbanistům, neziskovým organizacím a aktivistům se zájmem o veřejný prostor, jeho formování a fungování .

8. 12. 2015 od 10.00 v Otevřené zahradě Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno
Více informací ZDE

 


Váľení čtenáři,

tímto si Vás dovolujeme pozvat na konferenci SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ, která se bude konat 4. června 2015 v prostorách Národní technické knihovny v Praze 6. Konferenci pořádá výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Bliľąí informace o konferenci naleznete v přiloľené pozvánce či na webovém portálu výzkumné skupiny URRLAB.

 


reSITE: konference SDÍLENÉ MĚSTO | přidáno dne 1.6.2015

reSITE 2015 se zaměří na charakteristické rysy Sdíleného města: fyzický design, lidské sítě, veřejnou politiku a propojující digitální technologie. Společně s nejlep±ími světovými odborníky budeme diskutovat o tom, jak lze na základě sdílení hodnot vyuµít design, politiku a vás k popisu a zlep±ení µivota ve městě.

18. - 19. června Fórum Karlín, Praha
Více na http://resite.cz/cs/

 


Mapy jsou pro kaµdého? (GEOINFORMACE / ROZHODOVÁNÍ / BEZPEČNOST?)? | přidáno dne 1.6.2015
2.-3. června 2015 hotel VZ Měřín u Netvořic
Více na http://www.giskonference.cz/Uvod.aspx

 


Praµská odysea - budoucnost města jako společný úkol III. | přidáno dne 1.6.2015

28. května 2015 čtvrtek, 19:00 v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1)
Více na Facebooku

 


THE 6 TH INTERNATIONAL URBAN GEOGRAPHIES OF POST-COMMUNIST STATES CONFERENCE: 25 YEARS OF URBAN CHANGE | přidáno dne 6.3.2015

23. - 26. září 2015 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Albertov 6, 128 43, Praha 2)
Více na webových stránkách URRlab

 


Squatting: občanská aktivita versus český právní řád | přidáno dne 6.3.2015

31. 3. 2015 úterý, 19:00 - 21:00 v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1)
Více na webových stránkách Knihovny VH

 


Praµská odysea - budoucnost města jako společný úkol I. | přidáno dne 6.3.2015

5. 3. 2015 čtvrtek, 19:00 - 21:00 v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1)
Více na webových stránkách IPR Praha

 


DOX - Café Liberté 2015 | přidáno dne 20.1.2015

Vize Prahy 7
. Diskuse s nově zvolenými zastupiteli MČ Prahy 7
. Jan Čiµinský - starosta Městské části Prahy 7
. Ondřej Mirovský - 1. místostarosta Městské části Praha 7
22. 2. 2015 neděle, od 16.00 v Centru Současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7)

Minulost a budoucnost Prahy 7
. Zdeněk Luke± - historik architektury
. Rostislav Müller - urbanista
1. 3. 2015 neděle, od 16.00 v Centru současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7)

Více na webových stránkách DOX

 \\\PROBĚHLÉ 

Podzimní předná±ky Lidové ±koly urbanismu 2014 | přidáno dne 20.6.2014

Růst Prahy: odli±ný přístup - předná±ející Alberto di Stefano
20. 10. 2014 pondělí, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Kamenné město - předná±ející Ing. arch. Jaroslav Zima
10. 11. 2014 pondělí, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Městský prostor po konci Moderny - předná±ející Ing. arch. Martin Kloda
8. 12. 2014 pondělí, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Více na http://praguewatch.cz/page/index/12

 

Představení činnosti Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, doplněné o veřejnou diskusi
Metropolitní plán | přidáno dne 20.6.2014
23. 6. 2014, Městská knihovna (Mariánské nám. 1, Praha 1), začátek 18:00, Malý sál
IPR Praha představí koncept Metropolitního plánu Prahy a odůvodnění toho, jak bude plán vypadat, čím se zabývá a jaké nástroje pouµívá.

Strategie Prahy | přidáno dne 20.6.2014
25. 6. 2014, Městská knihovna (Mariánské nám. 1, Praha 1), začátek 18:00, Velký sál
Jaký demograficky vývoj čeká Prahu? Jakou pozici budeme mít ve srovnání s ostatními evropskými metropolemi? Jsme dostatečně konkurenceschopní? Co je mobilita? Jaký vliv má kvalita µivota, vzdělanost a kreativita na rozvoj města? Poslední setkání v knihovně s názvem Strategie Prahy bude věnováno klíčovým tématům, kterým by se Praha měla v budoucnosti věnovat (převzato z IPR Praha).
Více naleznete na http://www.iprpraha.cz/cs/vknihovne.

 

EnviroCity - Letní festival o veřejném prostoru | přidáno dne 20.6.2014

zahájení 21. 6. ve 20.00, prostor zahrad Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha)
Více naleznete na www.envirocity.cz.

 

SOCIALIST AND POST-SOCIALIST URBANIZATIONS, ARCHITECTURE, LAND AND PROPERTY RIGHTS | přidáno dne 7.3.2014

8. - 11. května 2014, Tallinn, Estonsko
Více naleznete na http://www.artun.ee/x/uld/.

 

6. ročník mezinárodní konference pro postgraduální studenty a čerstvé absolventy NEW WAVE | přidáno dne 7.3.2013

16. - 17. května, 2014, Praha, Česko
Termín pro poslání abstraktu: 15. dubna, 2014
Více naleznete na https://www.natur.cuni.cz/geografie/newwave.

 

PLÍCE A MÍZA MĚSTA: PLÁNOVÁNÍ A PÉČE O ZELEŇ SE ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI | přidáno dne 7.3.2013

13. března 2014, od 10:00 do 16:00, zasedací místnost úřadu MČ Prahy 10, Vr±ovická 68, Praha 10
Více naleznete na http://www.prostranstvi.cz/uvod.aspx#aseminare.

 

OBÝVACÍ POKOJE MĚST: PLÁNOVÁNÍ A TVORBA KVALITNÍCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ | přidáno dne 7.3.2013

25. března 2014, od 10:00 do 16:00, Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, Vy±ehradská 320/49, Praha 2
Více naleznete na http://www.prostranstvi.cz/uvod.aspx#aseminare.

 

MĚSTO V POHYBU: UDRRITELNÁ MOBILITA A TRENDY V CETRNÉ DOPRAVĚ | přidáno dne 7.3.2013

8. dubna 2014, od 10:00 do 16:00, Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, Vy±ehradská 320/49, Praha 2
Více naleznete na http://www.prostranstvi.cz/uvod.aspx#aseminare.

 

Konference reSITE 2014 - MĚSTA A KRAJINY NOVÉ EKONOMIKY | přidáno dne 7.3.2013

19. - 20. června 2014, Forum Karlín, Praha, Česká republika
Více naleznete na http://resite.cz/cs/conference/

\\\ KONFERENCE v roce 2013

 

Kvalita µivota | přidáno dne 11.9.2013

4. - 5. prosince 2013, Liberec
Více naleznete na http://geography.cz/2013/09/kvalita-zivota-2013-1-cirkular/.

 

Co se děje v zázemí na'±ich měst? | přidáno dne 22.10.2013

Předná'±ející: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., a RNDr. Petra C©pačková, Ph.D.,
13. listopadu 2013 v 17:00, Praha
Literární kavárna Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Za hranicemi Prahy, Českých Budějovic, Mladé Boleslavi a mnoha dal'±ích českých měst se zhruba od poloviny 90. let projevuje nový fenomén ve vývoji osídlení - suburbanizace. Rozvoj předměstí je v řadě ohledů podobný jako v meziválečném období růstu městských aglomerací a má řadu dopadů na krajinu, sídla i lokální společnost. Ačkoliv je pohled veřejnosti i odborníků na tento proces vět'±inou negativní, výzkumy z posledního období prokázaly i řadu kladných rysů výstavby "za městem". Suburbanizace kaľµdopádně zasáhla téměř v'±echny oblasti kaľµdodenního ľµivota velkých metropolí i men±'ích městeček a stala se vedle zajímavého výzkumného tématu i častým tématem mediálních zpráv. Na porovnání obecného obrazu výstavby satelitních městeček, logistických areálů a hypermarketů s výsledky dlouhodobého výzkumu týmů několika českých i zahraničních univerzit je zaloµľena diskuse ke knize Sub Urbs: krajina, sídla a lidé, která vy±'la v červnu tohoto roku v nakladatelství Academia.
Více naleznete na http://www.tydenvedy.cz/sd/udalosti/kalendar/prednasky__PRAHA/1113-AC-co-se-deje-v-zazemi-nasich-mest.html.

 

Město a domov | přidáno dne 11.4.2013

IV. BRNĚNSKÁ KONFERENCE URBÁNNÍCH STUDIÍ
7. - 9. 11. 2013 , FSS MU, Jo±tova 10, Brno
Více naleznete na http://www.ups.fss.muni.cz/cs/mesto2013/.

 

Landscape Transformations of the Post-communist Countries 2013 | přidáno dne 11.9.2013

17. - 19. října 2013, Praha
Více naleznete na http://www.ups.fss.muni.cz/cs/mesto2013/.

 

Územní plán hlavního města Prahy | přidáno dne 11.4.2013

Předná±ku RNDr. Tomá±e Hudečka Ph.D, náměstka praµského primátora, na téma územního plánu hlavního města Prahy a tzv. metropolitního plánu. Předná±ku pořádá občanské sdruµení TOP tým ve spolupráci s Katedrou regionálních studií VCE a měla by se konat 30. dubna od 18:00 v prostorách Vysoké ±koly ekonomické.
Více naleznete na http://www.facebook.com/events/441681895914710.

 

Hybatelé komunit | přidáno dne 11.4.2013

Cyklus seminářů nazvaný Hybatelé komunit. Pořadatel Nadace Partnerství.

16. 4. Město pro lidi: µivot ve městě, aktivity, komunitní rozvoj, farmářské trhy
23. 4. Plíce a míza města: zeleň a voda ve městě
25. 4. Město v pohybu: současné trendy v ±etrné dopravě
16. 5. Rozumět městu: fungování, rozvoj a plánování měst
23. 5. Vize města: budoucnost města a postup při strategickém a územním plánování
11. 6. Umění domluvit se: metody komunitního plánování, facilitační dovednosti
13. 6. Obývací pokoje města: veřejná prostranství a utváření míst
18. 6. Prostory pro nás: revitalizace veřejných prostranství a zapojení veřejnosti
Brno, vzdělávací centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství (Údolní 33)
Více naleznete na http://www.prostranstvi.cz/o-hybatelich-komunit.aspx.

 

Cesty městem. O racionalitě kaµdodenního cestování | přidáno dne 11.4.2013

Seminář na téma Cesty městem. O racionalitě kaµdodenního cestování v rámci cyklu Super Solidam Petram . Seminář se bude konat ve středu 15. května 2013 od 15:00. Centrum pro otázky µivotního prostředí, J. Martího 2/407, Praha 6, 16. patro, místnost č. 1633. Potvrzení účasti e-mailem (marketa.braun.kohlova@czp.cuni.cz)

 

Územní plán bude tvůj pán | přidáno dne 18.3.2013

17. 4. 2013 od 19.00 na Toulcově dvoře, Kubatova 32/1,Praha 10 - Hostivař

Předná±ka s debatou o aktuálním dění kolem územního plánu Prahy.
Více informací naleznete na: http://www.toulcuvdvur.cz/details/3106003-uzemni-plan-bude-tvuj-pan/

 

Lidová ±kola urbanismu 2013 | přidáno dne 18.3.2013

25.3. 2013, 29.4. 2013, 3.6. 2013 od 18:00, Galerie Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Více se o předná±kách dozvíte na: http://www.facebook.com/events/260896780711725/permalink/260896784045058/

 


Vliv veřejné zeleně na cenu bydlení v Praze | přidáno dne 21.3.2013

Diskuzní seminář v rámci cyklu Super Solidam Petram
27. 3. 2013 od 13.30, Centrum pro otázky µivotního prostředí, J. Martího 2/407, Praha 6, 16. patro, místnost č. 1633.

Více informací naleznete zde.

 

\\\ KONFERENCE v roce 2012

 

Předná±ka Petry Cpačkové: Proces rezidenční suburbanizace / Jak se µije na okraji města (Cyklus OFFCITY ARCHITEKTI 23)" | přidáno dne 6.12.2012

10. 12. 2012 od 19:00, DIVADLO 29 PARDUBICE

Předná±ející: RNDr. Petra Cpačková, Ph.D., Urbánní a regionální laboratoř URRLab.
Více informací na: http://www.offcity.cz/2012/12/offcity-architekti-23-petra-spackova-proces-rezidencni-suburbanizace-jak-se-zije-na-okraji-mesta/

 

LIDOVÁ CKOLA URBANISMU: Předná±ka "Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn" | přidáno dne 3.5.2012

21. 5. 2012, 17:00, Galerie Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Předná±ející: Mgr. Tomá± Erbák, advokát, Ateliér pro µivotní prostředí
Více informací na: http://www.praguewatch.cz/lsu
Přihlá±ka: klikněte zde/

 

LIDOVÁ CKOLA URBANISMU: Předná±ka "Participace obyvatel na rozhodování o rozvoji území" a workshop: simulační hra "Máme plán!" | přidáno dne 3.5.2012

16. 6. 2012, 10:00-15:00, Chodovská tvrz (Ledvinova 86/9, Praha 4)

Předná±ející: Ing. arch. Petr Kláp±tě, urbanista, doktorand na FA CVUT, Nature systems
Více informací na: http://www.praguewatch.cz/lsu
Přihlá±ka: klikněte zde/

 

Architektura ve sluµbách motorismu | přidáno dne 3.5.2012

20.-21. září 2012 - Hradec Králové
22. září 2012 - Liberec

Kontakt: Petr Vorlík - vorlik@fa.cvut.cz; Jiří Kříµek - jiri.krizek@muzeumlb.cz
Více informací na: http://vcpd.cvut.cz/1-407-aktuality-architektura-ve-sluzbach-motorismu.aspx

 

Ochrana půdy aneb přestaneme půdu opomíjet a ztrácet? | přidáno dne 18.4.2012

Diskusní seminář porádaný Společností pro trvale udrµitelný µivot.

2. května 2012, 16:00, Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

www: http://www.stuz.cz

 

Seminář Města v pohybu | přidáno dne 29.3.2012

Mezinárodní seminář určený pro firmy, obce a odbornou veřejnost je zaměřený na problematiku Plánů mobility, greenways a veřejných prostor.

Čtvrtek, 7.4.2011 9:00-16:00, Česká spořitelna a.s., Mramorový sál, Rytířská 29, 110 00 Praha 1

www: http://www.mestavpohybu.cz/

 

Cyklus Předná±ek MEZI DOMY - Kulturní centrum Vltavská, Praha | přidáno dne 28.3.2012

Skutečné město - 5.4.2012 - 19.30

Vize pro Liberec - 3.5.2012 - 19:30

Novodobé dějiny plánování Prahy - 24.5.2012 - 19.30

www: http://www.vltavska.cz/PROGRAM

 

Jaká je vize Prahy - 5. z cyklu veřejných diskusí na téma: PRÁVO NA PRAHU | přidáno dne 2.2.2012

Veřejná diskuse je připravena ve spolupráci Institutu aktivního občanství, Praµského fóra a Centra současného umění DOX
středa 15. 2. 2012 od 19:00, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, 170 00

www: http://www.dox.cz/cs/actions?action/231
Minulé diskuse: http://vizeprahy.dox.cz/

 

\\\ KONFERENCE konané v roce 2011

 

URBANUS 2011 - Město pro µivot | přidáno dne 27.10.2011

Brno, 22. - 23. 11. 2011

kontakt: http://www.mpartners.cz/urbanus2011/

 

15. konference Forum 2000 | konference | přidáno dne 6.10.2011

9.-11. října 2011 Praha

kontakt: http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2011/

 

Suburbanizace v České republice
Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř pořádá pod zá±titou Ministerstva µivotního prostředí konferenci Suburbanizace v České republice: dopady na krajinu, společnost a jejich ře±ení.

Hlavním cílem konference je předat výsledky základního výzkumu v oblasti suburbánního rozvoje, suburbanizace a urban sprawl odborné i ±iroké veřejnosti, rozhodujícím aktérům, kteří řídí a ovlivňují rozvoj metropolitních areálů a zájemcům z řad studentů geografie, ekonomie, sociologie, µivotního prostředí a urbanismu.

Na konferenci budou představeny nástroje pro monitorování procesu suburbanizace a návrhy opatření pro prevenci a zmírnění jeho negativních důsledků. Současně budou prezentovány příklady postupů, které úspě±ně usměrnily suburbánní rozvoj.

Konference bude probíhat formou panelových diskusí a příspěvků ve čtyřech sekcích s účastí odborníků z akademického prostředí i praxe.


AKTUÁLNĚ

  • Program konference 
  • Registrace probíhá od 8:15 - 9:00, Ballingův sál, přízemí NTK.
  • Vstup - nejlépe vchod NTK4, Studentská 13, Praha 6.
  • Dopravní spojení: Metro A - stanice Dejvická.Datum konání

Konference proběhne ve čtvrtek 13. října 2011.


Registrace

Při registraci uveďte jméno, příjmení, titul a organizaci. Pokud objednáváte účast na konferenci pro více osob, uveďte celkový počet osob a opět jejich jméno, příjmení, titul a organizaci. Registraci za±lete na e-mailovou adresu: nina.dvorakova@natur.cuni.cz

Registrace je prodlouµena do 5. 9. 2011.


Registrační poplatek:

Poplatky placené do 15. 9. 2011 950 Kč (pro studenty 600 Kč)
Poplatky placené od 16. 9. 2011 1200 Kč (tato částka platí i pro studenty)


Při placení konferenčního poplatku uvádějte vµdy variabilní symbol: 45501974, do zprávy pro příjemce doplňte Va±e jméno a příjmení.

Poplatek uhraďte na účet: 38533021/0100.


Místo konání konference

Národní technická knihovna
Technická 2710/6
Praha 6 - Dejvice, Technická 2710/6

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: nina.dvorakova@natur.cuni.cz

 

ÚSES - zelená páteř krajiny | seminář | přidáno dne 26.5.2011

13. 9. 2011 Auditorium maximum, Mendelova univerzita v Brně
14. 9. 2011 exkurze po vybraných realizovaných částech ÚSES Jihomoravského kraje

kontakt: http://www.uses.cz/1.46-seminar-2011

 

Public Space - Living space / Veřejné prostory - Rivá místa | přidáno dne 24.2.2011

Veletrµní palác, Dukelských Hrdinů 47, Praha 7, Česká republika, 16.3.2011

kontakt: www.publicspaces.cz

 

Fourth International Workshop on Post-communist Urban Geographies: "Space, Culture and Transition in Post-socialist Cities" | přidáno dne 27.1.2011

Bukure±>, Rumunsko, 14 - 17. září 2011
Deadline: 5. dubna. 2011

kontakt: cities.after.transition.2011@sas.unibuc.ro | www.evropskemesto.cz/

 

Landscape Ecology and it's role in sustaining culture and the environment; 2011 IALE World Congress | přidáno dne 10.1.2011

Peking, Čína, 18. srpna 2011 - 23. srpna 2011
Deadline: 1.2.2011

http://www.landscapecharacter.org.uk/node/277

 

Peripheral Visions: Suburbs, Representation and Innovation | přidáno dne 28.10.2010

Kingston University, Velká Británie, 17. - 18. června 2011
Deadline: 1.2.2011

http://fass.kingston.ac.uk/research/suburban-studies/conferences/

 

4. Fórum o krajině | přidáno dne 10.1.2011

Téma: Poselství konferencí o Evropské úmluvě o krajině ve Florencii z října roku 2010 a otázky nesouladu zájmů při ochraně a péči o kulturní a přírodní hodnoty krajiny České republiky

Ministerstvo kultury ČR - Konírna v Nosticově paláci, Maltézském náměstí, Praha 1, 20. 1. 2011 ve 13.30
Potvrzení účasti do 14. 1. 2011 na e-mail info@cenelc.cz.

Pořádá ve ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, SKA IFLA CZ při SZKT, STUR a MAS STRÁRNICKO
Garant: CENELC.CZ, o.p.s.
Mediální partner: NEWTON Media, a.s.
Pozvánka ke staµení v PDF

http://www.cenelc.cz/narodni-seminar.html

 

\\\ KONFERENCE v roce 2010

 

Pozvánka na habilitační předná±ku
Suburbanizace v České republice: rozsah, vývoj, rozmístění a struktura | přidáno dne 28.10.2010

RNDr.Martin Ouředníček, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Urbánní a regionální laboratoř

10. listopadu 2010, 14:00 hodin
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, Praha 2, 3. patro, posluchárna Věµ

Pozvánka ke staµení v PDF

 

Mezioborová konference Udrµitelná energie a krajina | přidáno dne 12.8.2010

Hostětín, Bílé Karpaty, 11. a 12. listopadu 2010
ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín

http://www.veronica.cz/

 

Medzinárodná konferencia "Krajina v meste, mesto v krajine" | přidáno dne 12.8.2010

Banská Bystrica, 11. a 12. listopadu 2010
Nadácia EKOPOLIS a Slovenská agentúra µivotného prostredia

http://www.ekopolis.sk

 

INTERNATIONAL CONFERENCE IN LANDSCAPE ECOLOGY organized by CZ-IALE
"Landscape structures, functions and management: response to global ecological change"
| přidáno dne 20.8.2009

Brno - Praha, 3. - 6. září 2010

http://icle2010.dnh.cz/en

 

\\\ KONFERENCE konané v roce 2009

 

ČESKOSLOVENSKÉ MĚSTO VČERA A DNES: KARDODENNOST - REPREZENTACE - VÝZKUM | přidáno dne 20.8.2009

Brno, 13. - 14. listopad 2009
Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity (IVRIS a Katedra sociologie)

http://ivris.fss.muni.cz/mesto/

 

Prezentace předná±ejících na konferenci "Rozrůstání měst - ře±ení nebo problém" | přidáno dne 18.6.2009

Prohlédněte si prezentace vybraných předná±ejících na konferenci "Rozrůstání měst - ře±ení nebo problém", kterou pořádalo občanské sdruµení Agora Central Europe ve spolupráci s ABF - Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství.

http://www.suburbanizacnikonference.cz

 

XXIII ESRS Congress: RE-INVENTING THE RURAL - BETWEEN THE SOCIAL AND THE NATURAL | přidáno dne 29.1.2009

Vaasa, Finsko, 17. - 21. 8. 2009

www.esrs2009.fi , www.ruralsociology.eu

 

17th Annual Colloquium of the International Geographical Union Commission on the Sustainability of Rural Systems - 2009: NEW CHALLENGES FOR SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN THE 21ST CENTURY | přidáno dne 29.1.2009

Maribor, Slovinsko, 13. - 18. 7. 2009

http://events.ff.uni-mb.si/igu2009/

 

SUBURBANIZACE - dopady na fyzické, sociální a ekonomické prostředí metropolitních oblastí

budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11 Praha 5, 16.6 2009

:: POZVÁNKA ZDE ::

 

"SUBURBANIZACE"- JARNÍ SEMINÁŘ AUÚP 2009 - BEROUN | přidáno dne 19.3.2009

Beroun, sál České poji±>ovny, Wagnerovo náměstí 23.4. - 24.4.2009

Seminář pořádá AUÚP ČR spolu s městem Berounem, pod zá±titou starosty města MUDr. Jiřího Bessera a ve spolupráci s ABF - Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a Agorou Central Europe, společností pro demokracii a kulturu v Praze.

http://www.urbanismus.cz

 

EMAN 2009: Environmental Accounting-Sustainable Development Indicators | přidáno dne 6.11.2009

Praha 23. - 24. 4. 2009

http://ea-sdi.ujep.cz//

 

VENKOVSKÁ KRAJINA 2009 | přidáno dne 29.1.2009

Hostětín, Bílé Karpaty, 22. - 24. 5. 2009

Konference poskytuje prostor pro setkávání mladých odborníků z řad studentů bakalářského, magisterského či doktorandského studia i jejich odborně zdatných kolegů, kteří pro±li bohatou praxí. Podmínkou je zájem o téma venkova a krajiny.
Kontakt: Ekologický institut Veronica - Centrum Veronica Hostětín, Jana Tesařová

http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/158

 

"ROZRŮSTÁNÍ MĚST - ŘECENÍ NEBO PROBLÉM?" | přidáno dne 19.3.2009

Praha 21.5.2009

Cílem této konference je poskytnout samosprávám malých i vět±ích obcí a státní správě návody a příklady dobré praxe ře±ení sloµitého problému suburbanizace. Navazuje na seminář "SUBURBANIZACE".
www.abf-nadace.cz ; www.agora-ce.cz

 

\\\ KONANÉ KONFERENCE v roce 2008

 

Mezinárodní geografická konference a Letní geografická ±kola České geografické společnosti |

Liberec 25. - 29. 8. 2008

http://geodny.tul.cz/
6.ročník konference VENKOVSKÁ KRAJINA

Praha, 23.května 2008

Kaµdoročně jsou zde prezentována témata týkající se změn v krajině také vlivem suburbanizace.
Pozvánku na leto±ní ročník naleznete ZDE
Recenzované sborníky z konferencí jsou k dispozici na stránkách Centra Veronica - Hostětín ZDE

 

\\\ KONANÉ KONFERENCE v roce 2007

 

SOUČASNOST A BUDOUCNOST NOVÝCH SÍDELNÍCH STRUKTUR V OKOLÍ PRAHY

Praha, 23. října 2007

Program:

| Satelity - jak se v nich bydlí a co způsobily
| Nově obydlené krajiny v okolí Prahy
| Co dělat se sídelní ka±í
| Čtvrtý letokruh - pohled z opačné strany
| Příčiny a východiska
| Dům v krajině - jaký by měl být a proč

Více informací na: http://www.cenapp.cz/cz/index.php

 

PROBLEMATIKA SATELITNÍCH MĚSTEČEK A ČTVRTÍ

Mní±ek pod Brdy, 17. května. 2007

Seminář uspořádalo Centrum ekologické výchovy Zvoneček
Diskutovány byly klady i zápory satelitů, jejich historický vývoj, prvky ovlivňující kvalitu bydlení i legislativa legislativě vztahující se k výstavbě nových čtvrtí. Účastníci měli moµnost nav±tívit dvě příměstské obce (Řitka a Dolní Břeµany), ve který v uplynulých letech probíhala a stále probíhá intenzivní nová bytová výstavba a diskutovat otázky spojené se suburbanizací s jejich zástupci.

Více informací na: http://www.mnisek.cz/soubory/2007/TZ-satelity.pdf

 

Na±e příspěvky a prezentace
[ zpět ]


 

Suburbanizace je jedním z nejvýznamněj±ích procesů, které v současné době pozměňují krajinu v zázemí na±ich velkých měst. Tomuto tématu jsme proto věnovali pozornost v řadě příspěvků na domácích i zahraničních konferencích.

7. - 10. 12. 2007, Stockholm, Cvédsko:
2nd International Urban Geographies of Post-communist States.

21. - 22.9. 2007, Praha:
Mezinárodní Milestone konference Výzkumného záměru Geografické sekce Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy v Praze "Evolution of Geographical Systems and Risk Processes in Global Context".

12. - 14 .9. 2007, Glasgow, VB:
EURA Konference "The Vital City".

17. 5. 2007, Praha:
5. sociologický večer, Fakulta sociálních věd UK - Hollar.

7. - 8. 11. 2007, Praha:
"16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR"

10. - 11. 11. 2006, Praha:
Mezinárodní geografická konference "150 let geografie na Univerzitě Karlově".

10. - 11. 11. 2006, Praha:
Mezinárodní geografická konference "150 let geografie na Univerzitě Karlově".