AKTÉŘI & INSTITUCE \\\

Za stavební rozvoj v zázemí měst jsou zodpovědní lidé. Těch, kteří mohou nějakým způsobem ovlivňovat o správném nebo chybném nakládání s krajinou, životním prostředím i charakteru venkovské krajiny, je překvapivě mnoho. Zájmy těchto aktérů jsou často protichůdné. Řada činností je regulována zákonnými postupy, které je nutno respektovat. Vedle nich existují i obecnější společenská a morální pravidla, která by měl dodržovat každý z nás, tolerance k odlišnému životnímu stylu na jedné straně a úcta k historii, přírodě a krajině na straně druhé. Na tomto místě se snažíme ukázat příklady možností chování různých aktérů a důsledky tohoto jednání v zázemí českých měst.

Tato sekce může sloužit i pro prezentaci náhledů na podobné problémy a témata z různých perspektiv. Uvítáme zde komentáře ze strany všech uživatelů suburbánního prostředí i dalších aktérů, kteří suburbánní rozvoj ovlivňují. Názory můžete posílat na adresu: suburbanizace@centrum.cz

STAROSTA
OBČAN
STAVEBNÍCI A NOVÍ RESIDENTI
DEVELOPER

Stavební firmy mají rozhodující vliv na podobu vystavěné lokality. Na tomto místě budeme uvádět zkušenosti s firmami, které odvedly svoji práci dobře a jejich činnost má spíše pozitivní dopad na krajinu i charakter obce. Vedle toho přinášíme také příklady firem, které nesplnily původní sliby a jediným cílem jejich činnosti je zisk, často s negativními následky pro suburbánní obce. Do této sekce mohou přispět developeři i residenti, kteří mají zkušenost s realizovanou nebo probíhající výstavbou. Příspěvky a komentáře posílejte prosím na adresu suburbanizace@centrum.cz.

Pokud chcete s námi na výzkumu spolupracovat, vyplňte prosím následující formulář nebo nás kontaktujte e-mailem. Rádi zveřejníme Vaše názory, rady nebo kritické připomínky, které mohou zlepšit kvalitu těchto stránek a přispět k lepšímu poznání a omezení negativních následků procesu suburbanizace.

ARCHITEKT A PLÁNOVAČ
ÚŘEDNÍK STÁTNÍ SPRÁVY
ZÁKONODÁRCE
UČITEL
VÝZKUMNÍK