AKTÉŘI & INSTITUCE \\\

Za stavební rozvoj v zázemí měst jsou zodpovědní lidé. Těch, kteří mohou nějakým způsobem ovlivňovat o správném nebo chybném nakládání s krajinou, životním prostředím i charakteru venkovské krajiny, je překvapivě mnoho. Zájmy těchto aktérů jsou často protichůdné. Řada činností je regulována zákonnými postupy, které je nutno respektovat. Vedle nich existují i obecnější společenská a morální pravidla, která by měl dodržovat každý z nás, tolerance k odlišnému životnímu stylu na jedné straně a úcta k historii, přírodě a krajině na straně druhé. Na tomto místě se snažíme ukázat příklady možností chování různých aktérů a důsledky tohoto jednání v zázemí českých měst.

Tato sekce může sloužit i pro prezentaci náhledů na podobné problémy a témata z různých perspektiv. Uvítáme zde komentáře ze strany všech uživatelů suburbánního prostředí i dalších aktérů, kteří suburbánní rozvoj ovlivňují. Názory můžete posílat na adresu: suburbanizace@centrum.cz

STAROSTA
OBČAN
STAVEBNÍCI A NOVÍ RESIDENTI
DEVELOPER
ARCHITEKT A PLÁNOVAČ
ÚŘEDNÍK STÁTNÍ SPRÁVY
ZÁKONODÁRCE
UČITEL

Škola je místem integrace rozdílných sociálních skupin. Je nejlepším místem pro sblížení dětí, ale také pro vzájemné poznání rodičů. Témata týkající se škol - od mateřské až po vyšší školství - hodnocená místními učiteli, rodiči i žáky shromažďujeme na tomto místě. Zajímají nás nejen problémy s nedostatečnou kapacitou školek a základních škol, ale také náhledy teenagerů na život v satelitním městečku a pozitivní příklady soužití starých a nových obyvatel obce.

Role školy spočívá rovněž v přípravě studentů, kteří budou v budoucnosti ovlivňovat suburbánní rozvoj z pozice různých profesí - ekonomů, urbanistů, geografů, státních úředníků, architektů apod. Vítáme zkušenosti pedagogů i studentů odborných a vysokých škol, které je k výkonu profese připravují.

Pokud chcete s námi na výzkumu spolupracovat, kontaktujte nás e-mailem (suburbanizace@centrum.cz). Rádi zveřejníme Vaše názory, rady nebo kritické připomínky, které mohou zlepšit kvalitu těchto stránek a přispět k lepšímu poznání a omezení negativních následků procesu suburbanizace.

VÝZKUMNÍK