AKTÉŘI & INSTITUCE \\\

Za stavební rozvoj v zázemí měst jsou zodpovědní lidé. Těch, kteří mohou nějakým způsobem ovlivňovat o správném nebo chybném nakládání s krajinou, životním prostředím i charakteru venkovské krajiny, je překvapivě mnoho. Zájmy těchto aktérů jsou často protichůdné. Řada činností je regulována zákonnými postupy, které je nutno respektovat. Vedle nich existují i obecnější společenská a morální pravidla, která by měl dodržovat každý z nás, tolerance k odlišnému životnímu stylu na jedné straně a úcta k historii, přírodě a krajině na straně druhé. Na tomto místě se snažíme ukázat příklady možností chování různých aktérů a důsledky tohoto jednání v zázemí českých měst.

Tato sekce může sloužit i pro prezentaci náhledů na podobné problémy a témata z různých perspektiv. Uvítáme zde komentáře ze strany všech uživatelů suburbánního prostředí i dalších aktérů, kteří suburbánní rozvoj ovlivňují. Názory můžete posílat na adresu: suburbanizace@centrum.cz

STAROSTA
OBČAN
STAVEBNÍCI A NOVÍ RESIDENTI

Stavebníci a noví residenti suburbií jsou často považováni za náplavu, ale mohou své obci také výrazně pomáhat například pozvednutím kulturního a společenského života, zapojením se do chodu obce atd.

V této sekci rádi zveřejníme pozitivní i negativní zkušenosti soužití starousedlíků a nových residentů, stejně jako zkušenosti s představami a realitou bydlení za městem. Pište na adresu suburbanizace@centrum.cz.

DEVELOPER
ARCHITEKT A PLÁNOVAČ
ÚŘEDNÍK STÁTNÍ SPRÁVY
ZÁKONODÁRCE
UČITEL
VÝZKUMNÍK