PŘÍKLADY \\\

 

Prezentace z konference Suburbanizace v České republice: dopady na krajinu, společnost a jejich řešení. | redakce | vloženo 27.10.2011
Rezidenční výstavba v obci Bradlec: přístup ke spolupráci obce s developerem | Jana Temelová, Petra Puldová | vloženo 17.6.2010

Obec Bradlec leží ve Středočeském kraji, severně od Mladé Boleslavi, od které je vzdálena necelých pět kilometrů (viz obr. 1). Na počátku devadesátých let nabízela obec Bradlec velmi dobré předpoklady pro rozvoj suburbánního bydlení. Geografická poloha obce zajišťuje dobrou dopravní dostupnost do Mladé Boleslavi osobní i veřejnou dopravou. Obec se nachází v přírodně atraktivním území, na kopci nad údolím řeky Jizery, s krásným výhledem od podhůří.
Nekvalitní a dlouhodobým skládkováním znehodnocená půda poskytovala dostatek pozemků vhodných pro novou výstavbu. Vzhledem k nízké kvalitě půdy nebyl s vyjmutím pozemků ze zemědělského půdního fondu problém. Porevoluční vlastníci pozemků navíc již neměli k půdě hluboký vztah. Přesto představovalo podle developera jejich scelení pro novou výstavbu náročný úkol.

Reálné plány nebo nesplnitelné sliby po dvou letech | Lucie Kupková | vloženo 20.5.2010

V březnu 2008 bylo na našich stránkách publikováno zamyšlení o slibech developerů inspirované příkladem satelitu v Bašti, který budovala společnost Central Group. Lákala nové obyvatele k nákupu domů mimo jiné slibem, že v nově vznikající zástavbě na okraji obce vybuduje multifunkční centrum a dětské hřiště. Jak bylo uvedeno v článku před dvěma lety, multifunkční centrum Central Group skutečně vybudoval a bylo nějakou dobu v provozu. Velmi příjemné bylo například posezení v pizzerii, která byla součástí tohoto centra. Ale právě už v březnu 2008 bylo centrum zavřeno a bylo na prodej. Jak se ukázalo, když jsme se do satelitu vrátili začátkem května 2010, tato situace stále trvá. Developerovi se ani po dvou letech tento objekt nepodařilo prodat/pronajmout a avizované služby zde tedy nefungují.

Nástroj pro usměrňování územního rozvoje obce: nebojte se plánovací smlouvy | Marie Macešková | vloženo 1.10.2009

Řada suburbánních obcí má s novou residenční i komerční výstavbou špatné zkušenosti. Jednou z nejviditelnějších a nejpalčivějších bývá zkušenost s budováním a následnou údržbou dopravní a technické infrastruktury ze strany developera a chybějící veřejné prostory i občanská vybavenost v nově vznikajících obytných čtvrtí. Závažné problémy způsobují zejména nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům pod nově vybudovanou infrastrukturou.

Benešov: Zkušenosti s územním rozvojem města | Nina Dvořáková, Marie Macešková | vloženo 2.7.2009

Text shrnuje informace o současném územním rozvoji města Benešova a přináší pohled vedoucí Odboru výstavby a územního plánování této obce, Ing. Jany Beranové, na (1) praktické zkušenosti úředníka v oblasti územního plánování a povolování staveb, (2) názory na nový stavební zákon a hlavní problémy při usměrňování nové výstavby, (3) názory na účelové změny územního plánu, (4) zkušenosti s regulačním plánem a (5) návrhy, jak působit na aktéry v území.

Komentovaný letecký snímek Hovorčovice | Lucie Kupková | vloženo 7.5.2009

Podle Českého statistického úřadu patřily Hovorčovice v období 1997-2006 mezi deset obcí v ČR s nejvyšší intenzitou výstavby (zaujímaly 8. příčku v republice; ~300 dokončených bytů v období 1997-2006 na 10 000 obyvatel ročně).
"Přistěhovalce" do Hovorčovic láká především jejich výhodná poloha. Obec leží v okresu Praha-východ na samotné hranici hlavního města ve velmi mírně zvlněné převážně polní krajině s minimem lesů.

Nově příchozí se nehlásí k trvalému bydlišti - jak na ně? | Marie Macešková, Martin Ouředníček | vloženo 6.11.2008

Velmi častým a palčivým problémem trápící většinu suburbánních obcí je skutečnost, že řada nově příchozích obyvatel se v nové obci nehlásí k trvalému bydlišti. Odhaduje se, že rozdíl mezi počtem osob přihlášených k trvalému bydlišti a počtem osob v obci fakticky bydlících dosahuje až 20-30 %. Tento fakt má za následek výrazné ztráty pro obecní pokladnu, a to jednak na straně daňových příjmů a jednak na straně zvýšených nároků na výdaje (Viz Dopady suburbanizce na daňové příjmy obcí).

Reálné plány, nebo nesplnitelné sliby? | Lucie Kupková | vloženo 6.11.2008

Při rozhodování, podle čeho vybrat "ideální" lokalitu pro náš nový domov, zvažujeme celou řadu kritérií, racionálních i iracionálních. A většina z nás je také do jisté míry ovlivněna reklamou a prezentacemi projektů developerských společností.

Komentovaný snímek | Martin Ouředníček | vloženo 6.11.2008

Na satelitním snímku (nahoře) je zachyceno jedno z nejvíce suburbanizací zatížených území v jihovýchodním zázemí Prahy. Viditelný je mozaikovitý rozvoj převážně komerčních funkcí. Dobrá dopravní poloha kolem dálnice D1 v těsné blízkosti Prahy a v místě budoucího křížení s Pražským okruhem vedla k živelnému rozvoji skladovacích areálů v Říčanech-Jažlovicích a Modleticích (na snímku vpravo dole a uprostřed).

Vývoj Nebušic a Černého Mostu na leteckých snímcích | Tomáš Chuman | vloženo 6.11.2008

Na leteckých snímcích jsou zachyceny oblasti, které zasáhla vlna výstavby po roce 1990. První dva snímky ze severozápadního okraje Prahy zachycují území městské části Praha-Nebušice.