AKTÉŘI & INSTITUCE \\\

Za stavební rozvoj v zázemí měst jsou zodpovědní lidé. Těch, kteří mohou nějakým způsobem ovlivňovat o správném nebo chybném nakládání s krajinou, životním prostředím i charakteru venkovské krajiny, je překvapivě mnoho. Zájmy těchto aktérů jsou často protichůdné. Řada činností je regulována zákonnými postupy, které je nutno respektovat. Vedle nich existují i obecnější společenská a morální pravidla, která by měl dodržovat každý z nás, tolerance k odlišnému životnímu stylu na jedné straně a úcta k historii, přírodě a krajině na straně druhé. Na tomto místě se snažíme ukázat příklady možností chování různých aktérů a důsledky tohoto jednání v zázemí českých měst.

Tato sekce může sloužit i pro prezentaci náhledů na podobné problémy a témata z různých perspektiv. Uvítáme zde komentáře ze strany všech uživatelů suburbánního prostředí i dalších aktérů, kteří suburbánní rozvoj ovlivňují. Názory můžete posílat na adresu: suburbanizace@centrum.cz

STAROSTA
OBČAN

Občané obcí v zázemí velkých českých měst mají mnoho rolí. Majitelé pozemků, kterým byla navrácena půda v restitucích v některých případech hospodaří nebo pronajímají svá pole nadále pro zemědělské účely. Velkou měrou se však snaží o jejich transformaci na stavební pozemky i v oblastech pro výstavbu zcela nevhodných. Občané obcí v zázemí velkých českých měst mají obecně řadu možností, jak se s přítomností nové zástavby a nových obyvatel obce vypořádat. Vhodnou příležitostí, při které může občan ovlivnit rozvoj své obce, je proces přípravy a schvalování územního plánu.

Budeme rádi, když se s námi o zkušenosti se soužitím starousedlíků a nových residentů podělíte. Rádi zveřejníme Vaše názory, rady nebo kritické připomínky, které mohou zlepšit kvalitu těchto stránek a přispět k lepšímu poznání a omezení negativních následků procesu suburbanizace. Pište na adresu suburbanizace@centrum.cz.

STAVEBNÍCI A NOVÍ RESIDENTI
DEVELOPER
ARCHITEKT A PLÁNOVAČ
ÚŘEDNÍK STÁTNÍ SPRÁVY
ZÁKONODÁRCE
UČITEL
VÝZKUMNÍK