PŘÍKLADY \\\

Nově příchozí se nehlásí k trvalému bydlišti
- jak na ně?

(Marie Macešková, Martin Ouředníček)

Velmi častým a palčivým problémem trápící většinu suburbánních obcí je skutečnost, že řada nově příchozích obyvatel se v nové obci nehlásí k trvalému bydlišti. Odhaduje se, že rozdíl mezi počtem osob přihlášených k trvalému bydlišti a počtem osob v obci fakticky bydlících dosahuje až 20-30 %. Tento fakt má za následek výrazné ztráty pro obecní pokladnu, a to jednak na straně daňových příjmů a jednak na straně zvýšených nároků na výdaje (Viz Dopady suburbanizce na daňové příjmy obcí).

Ve spolupráci s obcí Přišimasy (okres Kolín) byla uskutečněna "letáková" akce se záměrem upozornit nepřihlášené obyvatele na skutečnost, že v součtu svou obec takto ročně připravují o statisíce korun, které posléze chybí na zafinancování například rozšíření kapacity mateřské školky, zbudování veřejného osvětlení či zajištění dalšího autobusového spoje. Cílem tohoto v zásadě věcného i morálního apelu je, aby se co nejvíce nepřihlášených obyvatel k trvalému bydlišti do Přišimas přihlásilo.

Urbánní a regionální laboratoří byl proveden propočet finanční ztráty na daňových příjmech pro obec Přišimasy a navržen informační letáček, jehož distribuci do poštovních schránek všech obyvatel obce zajistil obecní úřad Přišimasy. Nyní netrpělivě čekáme, do jaké míry bude "letáková" akce úspěšná. Doufáme, že přispěje k osvětě mezi přišimaskými obyvateli a pomůže zvýšit příjmy obce. O skutečných výsledcích Vás budeme informovat.


(c) Zahálková, Macešková, Fikrle

leták ke stažení

[ zpět]