PŘÍKLADY \\\

 

KOMENTOVANÝ SNÍMEK
autor: Martin Ouředníček


Zdroj: www.cenia.czNa satelitním snímku (nahoře) je zachyceno jedno z nejvíce suburbanizací zatížených území v jihovýchodním zázemí Prahy. Viditelný je mozaikovitý rozvoj převážně komerčních funkcí. Dobrá dopravní poloha kolem dálnice D1 v těsné blízkosti Prahy a v místě budoucího křížení s Pražským okruhem vedla k živelnému rozvoji skladovacích areálů v Říčanech-Jažlovicích a Modleticích (na snímku vpravo dole a uprostřed).

V horní části snímku je možné vidět jednu z mála tzv. gated communities v České republice ve východní části obce Nupaky, jejíž obyvatelé jsou uzavřeni za železnou branou. Celé území této obce kolem dálnice bude v budoucnosti zcela zastavěno komerčními objekty.

Východo-západním směrem vede v současnosti nejdůležitější tangenciální spojnice pražských suburbií, která je při neexistenci vnějšího okruhu zcela přetížena osobní i kamionovou dopravu. V desetiletí 1995-2005 přesáhl nárůst počtu projíždějících automobilů na této silnici 300 %. Lze předpokládat, že po dokončení rychlostní silnice intenzita dopravy v této části pražského zázemí ještě zesílí.

Satelitní snímek okolí dálnice D1 mezi Říčany a Průhonicemi s extrémním rozvojem komerční suburbanizace a mozaikovitou strukturou.

[ zpět ]