RADY & NÁVODY \\\

Na tomto místě jsou postupně shromažďovány texty hodnotící suburbanizaci a suburbánní rozvoj z teoretického pohledu, dále analýzy zpracované odborníky pro řešení dílčích problémů spojené se suburbanizací.

01| JAK NAPLNIT OBECNÍ ROZPOČET?
02| PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU BYDLIŠTI.
03| SPONZOROVAT OBEC? ANO, MŮŽETE I VY!
04| KOMUNIKACE S OBČANY.
05| KUPUJETE NOVÝ RODINNÝ DOMEK A CHCETE SDÍLET ZKUŠENOSTI S DALŠÍMI
         OBYVATELI NOVÉ LOKALITY?

Založte společnou komunikační platformu ještě před dokončením výstavby, prostřednictvím níž si můžete předávat důležité informace, sdílet problémy a společnými silami hledat a realizovat jejich řešení. Velmi vhodné možnosti řešení nabízí Internet.

Příklad: Budoucí noví obyvatelé obce Zlatá (okres Praha-východ), kteří si v rámci projektu "Zlaté bydlení ve Zlaté" pořizují novostavbu, založili svůj "blog", na němž sdílí informace a řeší problémy spojené s výstavbou, počínaje zednickými pracemi, přes územní plán, svoz odpadu, veřejné osvětlení až po umístění dětí do mateřské školky.


Zdroj: www.blogzlata.blog.cz
06| ODHAD DŮSLEDKŮ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRO DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
          A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU V SUBURBÁNNÍCH OBCÍCH.