RADY & NÁVODY \\\

Na tomto místě jsou postupně shromažďovány texty hodnotící suburbanizaci a suburbánní rozvoj z teoretického pohledu, dále analýzy zpracované odborníky pro řešení dílčích problémů spojené se suburbanizací.

01| JAK NAPLNIT OBECNÍ ROZPOČET?

Mezi lidmi stěhujícími se do nové zástavby jsou ve velkém počtu zastoupeni vysokoškolsky vzdělaní, činorodí a podnikaví lidé Zkuste mezi nimi najít člověka, který pomůže Vaší obci naplnit obecní pokladnu například tím, že je schopen najít vhodnou národní či evropskou dotační podporu a sepsat projektovou žádost.

Příklad: V obci Přišimasy (okres Kolín) se podařilo za pomoci aktivních nových spoluobčanů úspěšně předložit několik žádostí o státní dotaci a zajistit tak finance na obnovu veřejné zeleně a další rozvojové aktivity.

Prostory nově zařízeného Mateřského centra.

Foto: M.Ouředníček
02| PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU BYDLIŠTI.
03| SPONZOROVAT OBEC? ANO, MŮŽETE I VY!
04| KOMUNIKACE S OBČANY.
05| KUPUJETE NOVÝ RODINNÝ DOMEK A CHCETE SDÍLET ZKUŠENOSTI S DALŠÍMI
         OBYVATELI NOVÉ LOKALITY?
06| ODHAD DŮSLEDKŮ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRO DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
          A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU V SUBURBÁNNÍCH OBCÍCH.