TEORIE \\\ Úvod do problematiky a obecná témata


[ zpět ]
SATELITNÍ MĚSTEČKA
 \\\ Martin Ouředníček

Pro nově vystavěné obytné celky v zázemí měst se v průběhu 90. let 20. století vžil v České republice název satelitní městečka. Odborníci označují sídla v těsném zázemí jádrového města jako suburbia, česky předměstí. V české literatuře se můžeme dočíst také o aglomerovaných obcích, které jsou navázány na jádrová města především dojížďkou za prací.

Suburbia můžeme najít již na mapách mezopotamských měst. V historii však sloužila místa za hradbami spíše pro obyvatelstvo a činnosti ve městě nevítané (např. jatka, vojenská cvičiště apod.). Jako atraktivní místo k bydlení jsou suburbia objevena až v 18. století a později se postupně stávají plnohodnotnými částmi měst.

Za nejrozšířenější typ lze považovat suburbia rezidenční. Zhruba ve stejné době - polovině 90. let 20. století - dochází v zázemí českých měst k rozvoji dalších funkcí (viz fotografie dole). Na rozdíl od skladových nebo obchodních areálů, nestojí obytná zástavba většinou samostatně v polích, ale spíše na okraji stávajících vesnic a městeček. Některá suburbia na okraji velkých českých měst se přibližují americkým edge cities - okrajovým městečkům, která jsou novými centry pracovní dojížďky s nižší závislostí na jádrovém městě. Příkladem dynamického edge city je areál kolem letiště Ruzyně s významnou koncentrací pracovních příležitostí, investic a informací.

Chci vědět více:
GARREAU, J. (1992): Edge cities. New York. Anchor.
RYŠAVÝ, Z., KOTAČKA, L. (1994): Poznámka k pojmovému vymezení suburbia. Územní plánování a urbanismus XXI, str. 188-189.
RYŠAVÝ, Z., LINK, J., VELÍŠKOVÁ, L. (1994): Proces suburbanizace v souvislostech procesu proměny osídlení v letech 1869-1991: Česko, Pražská aglomerace. Územní plánování a urbanismus XXI, str. 189-199.

Nový suburbánní rozvoj má mnoho tváří. Na fotografiích jsou zachyceny některé z nich: řadové domky na okraji Kuřimi v zázemí Brna, golfové hřiště v Dolanech u Olomouce a obchodní centrum v pražských Štěrboholech.

Foto: Petra Puldová


Foto: Martin Ouředníček


Foto: Martin Ouředníček


 

[ zpět ]