PŘÍPADOVÉ STUDIE \\\

Zde naleznate případové studie vybraných obcí a lokalit, kde dochází k rozvoji nové rezidenční nebo komerční výstavby. Vaše postřehy, komentáře a zkušenosti k případovým studiím uvítáme na adrese suburbanizace@centrum.cz


PŘÍPADOVÁ STUDIE III. - Kodetka - Hlincová Hora
Obec (městská část): Hlincová Hora
Kraj: Jihočeský
V zázemí města: České Budějovice
Lokalita / část obce, kde dochází k nové výstavbě: Kodetka
Typ nové výstavby: rezidenční[ zpět ]


Vybrané údaje o obci (městské části) a lokalitě

UkazatelObec
(městská část)
NázevHlincová Hora
Kód (obce, městské části, zsj) 598607
Rozloha336,54  ha
Počet obyvatel (3.3. 1991)90
Počet obyvatel (31.12.2007) 328
Podíl osob se základním vzděláním
v roce 2001 v populaci starší 15 let
25,58%
Podíl osob s vysokoškolským vzděláním
v roce 2001 v populaci starší 15 let
19,76
Podíl obyvatel nad 75 let
v roce 2001
0,46%
Zdroj: www.czso.cz

Poloha obce

Obec Hlincová Hora leží v Jihočeském kraji, přibližně 6 km východně od Českých Budějovic a v těsné blízkosti města Rudolfov. Obcí Hlincová hora prochází silnice vedoucí z Českých Budějovic do Třeboně. Po této trase je vedena autobusová linka, která zde jezdí sedmkrát denně. Třikrát ráno, jednou kolem poledne a třikrát večer, přičemž poslední autobus jede kolem sedmé hodiny večerní. Autobusová zastávka se nachází jak ve staré části obce, tak v lokalitě Kodetka (lokalita nové výstavby - viz. níže).

Podkladová mapa: http://mapy.cz

Umístění lokality nové výstavby v obci

Lokalita nové výstavby, nazývající se Kodetka, leží prostorově separovaná od původní zástavby vesnice Hlincová Hora. Obec je tedy rozdělena na "starou" a "novou" část. Obyvatelé Kodetky mají blíže do sousedního města Rudolfov než do lokality staré zástavby. Postupné rozšiřování výstavby na východ ovšem může přinést sblížení obou částí.Podkladová mapa: http://mapy.cz

Charakteristika nové výstavby

Do této lokality rodinných domů vede pouze jedna příjezdová cesta z hlavní komunikace, což způsobuje izolaci celé lokality od okolí. Veřejné prostory v této části obce zcela chybí, přestože obyvatelé by o ně měli zájem. Najdeme zde honosné vily s bazény a velkými zahradami. Na druhou stranu jsou zde zastoupeny i malé řadové domky, někdy i nedodělané. Celkově se však jedná o kvalitnější a dražší bydlení v porovnání s jinými českobudějovickými suburbii.


Foto: T. Brabec

Historie výstavby

Kodetka začala vznikat v roce 1997, kdy zde developerská společnost KODETKA a. s. (součástí skupiny SHL a Partners) začala prodávat pozemky pro individuální výstavbu (s možností výstavby na klíč). V první etapě zde bylo vybudováno přibližně 70 rodinných domů a nyní jsou v prodeji pozemky v rámci druhé etapy výstavby. Nyní je prodáno 39 parcel a zbývá ještě 19 volných parcel. Pokud dojde k zastavění všech nabízených pozemků v druhé etapě, tak celkový počet nově vystavěných domů po roce 1997 vzroste na 128 rodinných domů.V rámci druhé etapy je také plánována výstavba hřiště, které by mělo propojit starou a novou část obce. Existuje také možnost realizace třetí etapy nové výstavby a to v oblasti přes hlavní komunikaci od první etapy. Zda tento projekt bude realizován je však zatím v nedohlednu. Obec Hlincová Hora, pod kterou Kodetka spadá, nemá vlastní územní plán, ale již je ve fázi přípravy a starosta obce by ho měl rád do dvou let.


Zdroj: www.kodetka.cz

Vybavenost obce službami a infrastrukturou

ŽelezniceNe
Hromadná dopravaAutobusová linka Č. Budějovice - Třeboň, jezdí 7x denně
PotravinyNe (1x týdně přijíždí pojezdná prodejna)
Praktický lékař Ano
PoštaNe
Mateřská školaNe
Základní školaNe
KanalizaceAno
VodovodAno
PlynofikaceAno

Přínosy z rozvoje nové výstavby pro obec

Největším přínosem suburbální výstavby pro obec je zvýšení jejích příjmů díky přistěhování nových obyvatel (ovšem ne všichni jsou zde trvale přihlášeni). Starosta Hlinocové Hory proto tento rozvoj vítá (podobně jako většina dalších obcí v zázemí Českých Budějovic). Další peníze přináší do obecní kasy developer, který například spolufinancoval rekonstrukci obecní kanalizace (30 %; zbytek kraj). Pro obec může být kladem také další výstavba infrastruktury: developer slibuje vybudování chodníků, veřejné zeleně a sportovního areálu. Výhodou nové výstavby také může být plánované zavedení MHD (leden 2009), pokud bude realizováno.


Problémy spojené s rozvojem nové výstavby

Mezi největší problémy v suburbiu Kodetka patří nedostatek veřejných prostor a sportovišť. Především děti a mládež zde nemají prakticky žádné možnosti trávení volného času. Problémem jsou také vztahy mezi rezidenty. Mezi obyvateli Kodetky dochází v poměrně malé míře k navazování kontaktů, převážně mezi sousedy. Vztahy by se daly charakterizovat jako formální, nechtěné až nucené. Ještě horší sociální klima panuje mezi "starousedlíky" (obyvatelé staré zástavby) a "novousedlíky" (obyvateli Kodeky). Vztahy se dají nazvat jako řevnivé až nepřátelské. Ke zlepšení této situace by mohlo přispět zrealizování několika projektů; dokončení druhé etapy Kodetky (čímž dojde k fyzickému napojení Kodetky na původní Hlincovu Horu), vybudování chodníku propojující obě části obce nebo častější konání společných kulturních a sportovních akcí. 

Autor záznamu:
Bc. Tomáš Brabec
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2
info@zemepis.com

[ zpět ]