PŘÍPADOVÉ STUDIE \\\

Zde naleznate případové studie vybraných obcí a lokalit, kde dochází k rozvoji nové rezidenční nebo komerční výstavby. Vaše postřehy, komentáře a zkušenosti k případovým studiím uvítáme na adrese suburbanizace@centrum.cz


PŘÍPADOVÁ STUDIE I. - Čestlice
Obec (městská část): Čestlice
Kraj: Středočeský
V zázemí města: Prahy
Lokalita / část obce, kde dochází k nové výstavbě: Komerční zóna Česlice - Průhonice
Typ nové výstavby: nerezidenční - nákupní a skladovací zóna

[ zpět ]
Vybrané údaje o obci (městské části) a lokalitě

UkazatelObec
(městská část)
Lokalita
(ZSJ)
NázevČestlice)Komerční zóna Česlice-Průhonice
Kód (obce, městské části, zsj)538141Není ZSJ
Rozloha443 ha-
Počet obyvatel (3.3. 1991)405-
Počet obyvatel (31.12. 2006)515-
Míra nezaměstnanosti v roce 2007 (duben)2,1%-
Podíl osob se základním vzděláním
v roce 2001 v populaci starší 15 let
15,1%-
Podíl osob s vysokoškolským vzděláním
v roce 2001 v populaci starší 15 let
9,7%-
Podíl obyvatel nad 75 let
v roce 2001
4,2%-

Poloha obce

Obec Čestlice leží ve Středočeském kraji, přibližně 15 km jihovýchodně od Prahy. Obec těží z atraktivní polohy při dálnici D1 spojující Prahu s Brnem. Díky své poloze se stala jednou z nejvyhledávanějších rozvojových lokalit pro maloobchod a skladování v Pražském metropolitním regionu.

Podkladová mapa: http://geoportal.cenia.cz

Umístění lokality nové výstavby v obci

Komerční zóna se rozkládá podél dálnice D1, na západním a severozápadním okraji obce Čestlice. Ačkoli téměř celá administrativně spadá pod Česlice, díky hraniční poloze získala označení Česlice - Průhonice. Komerční zóna stála na počátku rozsáhlého rozvoje obchodních, průmyslových a skladových areálů podél dálniční osy (Nupaky, Dobřejovice, Jažlovice, Říčany, Všechromy).Podkladová mapa: http://geoportal.cenia.cz

Charakteristika lokality nové výstavby

Komerční zóna Čestlice - Průhonice patří k největším svého druhu v Pražském metropolitním regionu. Jsou zde hypermarkety, nákupní centrum, hobby market a řada dalších obchodů zaměřených na oděvy, sport, domácnost, elektroniku apod. V zóně se nachází také prodejci automobilů a skladovací objekty. Akvapark je již několik let ve výstavbě.


Foto J.Temelová


Zdroj: www.webmapy.cz/app/cestlice/app/

Historie výstavby

Již na počátku 90. let 20. století zahájili představitelé obce přípravu územního plánu. Impulsem bylo prověření možností pro přilákání soukromých investic, které by pomohly obecnímu rozpočtu pokrýt náklady na renovaci zanedbané místní infrastruktury. Strategická poloha Čestlic v blízkosti Prahy a dálnice D1 byla představovala hlavní silnou stránku obce a lákadlo pro zahraniční investory. Územní plán, vytvořený společně se sousední obcí Průhonice a katastrálním územím Zdiměřice (obec Jesenice), byl schválen v roce 1994. Dokument se stal se základem pro další rozvoj území, určil koncentraci komerčních aktivit do předem definovaných os u dálnice D1 s cílem zabránit rozlézání komerční výstavby do okolí. Vedle dodržování regulativů vyplývajících z územního plánu, požadovala obec od soukromých společností vstupující do zóny finanční příspěvek na obnovu obecní infrastruktury a investici do nové infrastruktury potřebné v komerční zóně. Představitelé obce tak stanovili pro potenciální investory jasná pravidla. Na počátku 90. let koupila velkou část pozemků, na kterých se dnes rozkládá komerční zóna, developerská společnost Eurospektrum Group a.s.. Od roku 1997 zažívají Česlice prudký stavební rozvoj. Eurospektrum Group a.s. spolu s dalšími investory v lokalitě financovali komunikace, chodníky a veškerou infrastrukturu nutnou v komerční zóně. Ačkoli obec vlastnila pouze 3 - 4 % pozemků určených pro výstavbu komerční zóny, díky strategické poloze území, připravenosti a silné vyjednávací pozici místních představitelů se obci podařilo získat přidanou hodnotu z rozvoje komerční zóny v podobě financí na obnovu zanedbané místní infrastruktury.

Vybavenost obce službami a infrastrukturou

ŽelezniceNe
Hromadná dopravaAutobus (Pražská integrovaná doprava)
PotravinyAno
Praktický lékařNe
PoštaAno
Mateřská školaNe
Základní školaAno (1. - 5.třída)
KanalizaceAno
VodovodAno
PlynofikaceAno


Přínosy z rozvoje nové výstavby pro obec

Na počátku 90. let 20. století byly Čestice malým sídlem v zázemí Prahy s velmi zanedbanou obecní infrastrukturou (chybějící kanalizace a vodovod, pouze částečná elektrifikace). Omezené prostředky v obecním rozpočtu nedovolovaly potřebné investice. Hlavním přínosem výstavby komerční zóny pro obec bylo získání soukromých zdrojů, které umožnily rekonstrukci a dobudování obecní infrastruktury - vybudování kanalizace, čističky odpadních vod, vodovodu, plynofikace obce, dokončení elektrifikace.

Příchod nových firem a aktivit do komerční zóny zvýšil daňové výnosy plynoucí do obecního rozpočtu. Místní úřad tak mohl financovat další zlepšení fyzického prostředí v obci (chodníky, silnice, veřejné prostory, oprava kostela). Vybudování komerční zóny přineslo nové pracovní příležitosti. Nákupní zařízení zajistila lepší výběr a dostupnost obchodů a služeb jak místním obyvatelům, tak lidem žijícím v jižní části Prahy a Středočeského kraje.


Foto J. Temelová

Problémy spojené s rozvojem nové výstavby

Dynamický komerční rozvoj přinesl negativní dopady v podobě výrazného zvýšení dopravního zatížení území se všemi jeho nepříznivými důsledky pro prostředí i obyvatele. Negativně je vnímána také architektura nákupních a skladovacích objektů, která znamená výrazný estetický zásah do okolní krajiny.

Autor záznamu:
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2
janatem@natur.cuni.cz

[ zpět ]