O webovém portálu suburbanizace.cz Aktuálně

Vážení čtenáři Suburbanizace.cz,
v oddílu odborných publikací naleznete aktualizovanou verzi Metodiky sledování rozsahu rezidenční suburbanizace v České republice. Cílem metodiky je nastavit parametry jednotného vymezování suburbánní zóny v zázemí městských center v České republice. Současně Vám představujeme projekt Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území řešený výzkumným týmem URRlab.


Cílem suburbanizace.cz je vytvořit publikační platformu pro odborníky, mladé výzkumníky a studenty, kteří se zabývají problematikou suburbanizace, stejně jako pro experty z praxe, představitele veřejné a státní správy a další aktéry suburbánního rozvoje, kteří jsou ochotni sdílet své dosavadní zkušenosti. Proto otevíráme možnost publikace odborných příspěvků pro všechny zainteresované aktéry. Zaslané příspěvky prochází interním recenzním řízením v rámci redakční rady.

Publikační výzva 

Příspěvky, návrhy příspěvků či náměty a připomínky k obsahu stránek prosím zasílejte do redakce na email suburbanizace@centrum.cz.
/// novinky

/ 14.02.2017
Aktualizována sekce O čem se píše

/ 16.11.2015
Přidána nová událost do sekce výstava

/ 23.10.2016
Aktualizována sekce O čem se píše

/ 9.9.2015
Přidána nová událost do sekce výstava

/ 30.8.2016
Přidány nové DP do sekce Studentské práce