DRUHY ČASNÝCH SUKCESNÍCH STÁDIÍ

Druhy organismů které osidlují stanoviště těsně po disturbanci. Na stavebních parcelách se často setkáme s merlíkem, lebedou, pelyňkem aj.