DISTURBANCE

Vnější náhlé nebo opakované narušení prostředí (např. požár, povodeň, pojezdy stavební techniky, stavební práce apod.). Charakter disturbance, její intenzita, frekvence a načasování ovlivňují druhové složení organismů, které žijí v území.