AGLOMERACE

Urbanizovaná část krajiny tvořená jádrovým městem a zázemím.
Zázemí je tvořeno aglomerovanými (propojenými) obcemi s intenzívními obousměrnými vztahy s jádrem. Hranice mezi jádrem a zázemím i hranice aglomerace samotné je obtížné vymezit. Aglomerace s více jádry se nazývají konurbace (con urbs - souměstí). Aglomerace je jiné označení pro metropolitní region.