JÁDROVÉ MĚSTO

Označení pro jádra aglomerace, ze kterého se při probíhajícím procesu suburbanizace dekoncentrují (vystěhovávají) obyvatelstvo a aktivity do zázemí. Jádrové město je zdrojem suburbanizačních pohybů, zázemí je jejich cílem.