ZRNITOST KRAJINY

Zrnitost krajiny je dána velikostí jasně vymezitelných krajinných složek např. velikostí sídel, zemědělských ploch či ploch lesa. Při pronikání města do krajiny jsou např. dříve jasné hranice sídel nyní obtížně vymezitelné.