ZASTAVOVACÍ STUDIE (PLÁN)

Celková situace navrhované výstavby s přibližným umístěním nových objektů včetně jejich plošného rozsahu, výšky a dalších regulačních prvků. Její podrobnost se blíží regulačnímu plánu. Může se ji vyžádat stavební úřad jako podklad pro územní řízení.