VEŘEJNÝ PROSTOR

Nezastavěné prostory ve městech a obcích, které slouží k různým společenským účelům (např. ulice, náměstí, náves, park). Veřejné prostory jsou přístupné každému bez omezení a představují důležitá místa setkávání.