ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Úřední rozhodnutí umisťovat stavby, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území. Vydáno může být rozhodnutí o umístění stavby, o využití území, o ochraně území nebo ochranného pásmu, o stavební uzávěře nebo o asanaci území, anebo o dělení a zcelování pozemků.