ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Správní řízení o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Může probíhat formou zjednodušeného územního řízení v případě, že žádost o vydání územního rozhodnutí splní náležitosti dané zákonem.