ÚZEMNÍ PLÁN

Dokument územního plánování, ve kterém se stanoví funkční využití všech ploch na celém území obce a základní prostorové uspořádání zástavby na těchto plochách.