URBANISTICKÁ STUDIE

Dokument, který se používá zejména pro získání variantních řešení a na ověření urbanistické koncepce pro územní (regulační) plán obce. Řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území.