SUB / URBÁNNÍ ROZVOJ

Zahrnuje veškeré aktivity odehrávající se v zázemí měst. Součástí je proces suburbanizace, dále také aktivity a procesy, které nemají zdroj v jádrových městech (např. zahraniční investice, výstavba pro místní obyvatelstvo, rekonstrukce domovního fondu, výstavba komerčních objektů a mnoho dalších).