SUBURBAN EXPLOITATION (z angl. suburbánní vykořisťování)

Termín používaný zejména v USA. Obyvatelé relativně bohatých suburbií, která jsou tvořena samostatnými obcemi, využívají/zneužívají chudší jádrové město tím, že zde spotřebovávají množství veřejných služeb (např. komunikace, policie). Výnosy daní jsou přitom obvykle rozdělovány podle místa bydliště. Skutečností, že obyvatelé suburbií spotřebovávají velkou část veřejných služeb mimo místo svého bydliště, vykořisťují fiskální systém metropolitního regionu. V České republice dochází k opačnému problému - noví obyvatelé suburbií si ponechávají trvalé bydliště ve zdrojovém městě a zneužívají tak obec, ve které nově bydlí a která přichází o finanční prostředky do svého rozpočtu.