STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Správní řízení, ve kterém stavební úřad podle stavebního zákona rozhoduje o stavebním povolení. Stavebnímu řízení předchází územní řízení.