SOCIÁLNÍ STATUS

Postavení člověka ve společnosti, které je určeno jeho pozicí v sociální struktuře. Sociální status může být hodnocen na základě povahy vykonávané profese, dosaženého stupně vzdělání, charakteru životního stylu apod.