SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST / KOHEZE

Skupinová soudržnost obyvatel určité lokality, která je budována pomocí vzájemných vztahů, sdílené identity, mezilidské důvěry, sociální kontroly a solidarity.