SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Souhrn všech sociálních (společenských) aspektů životního prostředí. Sociální prostředí je utvářeno jednak sociální strukturou obyvatel daného území a také sociálním klimatem (zahrnuje různé aspekty vztahů mezi obyvateli, jejich chování v lokalitě atd.).