SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ STRUKTURA

Rozmístění různých sociálních skupin (socio-ekonomických, věkových, etnických, kulturních apod.) v území.