SOCIÁLNÍ POLARIZACE

Polarizace sociální struktury, která se projevuje v nárůstu podílu skupin obyvatel s nejnižšími a nejvyššími příjmy (sociálním statusem nebo odlišným životním stylem) a v současném poklesu zastoupení středních vrstev. Soužití polarizovaných skupin může vést k sociálnímu napětí.