SMART DEVELOPMENT / z angl. chytrý nebo správný rozvoj

Rozvoj s promyšleným uplatňováním zásad správného nakládání s krajinou a životním prostředím. Protiklad urban sprawl.