SITUAČNÍ PLÁN

Přehledový nákres navrhované hromadné výstavby s přibližným umístěním nových objektů, veřejných prostor, veřejné zeleně apod.