SEGREGACE

Relativní prostorové oddělení nebo proces oddělování určitých skupin obyvatel (socioekonomických, etnických, kulturních) do různých obytných čtvrtí ve městě. Segregace je většinou vnímána jako společenský problém a odraz sociálních nerovností v prostoru.