REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE

Jeden z proudů procesu suburbanizace, kdy dochází ke stěhování obyvatelstva z města do jeho zázemí.