REGULAČNÍ PLÁN

Dokument územního plánování, ve kterém je závazně stanoveno funkční využití jednotlivých pozemků a prostorové uspořádání zástavby a výstavby na jednotlivých pozemcích.