PROSTOROVÁ NESHODA

Prostorová neshoda mezi místem bydliště a oblastmi, ve kterých se nacházejí pracovní příležitosti a služby. Nesoulad mezi lokalizací rezidenční, pracovní a obslužné funkce klade zvýšené nároky na dopravu a může vést k sociální a prostorové exkluzi určitých skupin obyvatel.