PROLUKA

Nezastavěný prostor, příp. pozemek ve stávající souvislé zástavbě, který nemá žádný konkrétní účel.