PAMĚ« KRAJINY

Schopnost krajiny uchovávat a regenerovat základní krajinné prvky.