MOZAIKOVOST

Vyjadřuje stupeň rozčlenění krajiny, je mírou množství krajinných plošek, např. Třeboňsko je více mozaikovité než Haná.