METROPOLIZACE

Proces formování metropolitních regionů, který probíhá v pozdějších stádiích urbanizace. Pro metropolizaci je typické vytváření mnohostranných vazeb mezi jádrovým městem a zázemím a zintenzivnění toků uvnitř metropolitního regionu.